میزگرد تخصصی اقتصاد اسلامی: موضوع: روش شناسی اقتصاد اسلامی: با تأکید بر مکتب اقتصادی اسلامی
61 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : تازه‌های اقتصاد ) مرداد 1378 - شماره 79 )(5 صفحه - از 65 تا 69)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی